Hồ sơ hưởng chế độ thai sản do bị thất lạc được giải quyết ra sao?

 Việc gửi hồ sơ hưởng chế độ thai sản thông qua bưu điện là một phương thức rất thuận tiện và nhanh chóng đối với cuộc sống hiện nay. Tuy nhiên, đôi khi nó rất dễ xảy ra trường hợp bị thất lạc hồ sơ do lỗi của bưu điện hoặc cũng có thể do chủ sử dụng lao động. Vậy người lao động cần phải làm gì?

Nếu thất lạc do lỗi của bưu điện?

Trường hợp nếu hồ sơ xin hưởng bảo hiểm xã hội bị mất do lỗi của bưu điện thì bưu điện sẽ có trách nhiệm giải trình trước cơ quan bảo hiểm để cơ quan bảo hiểm tạo điều kiện cấp lại sổ cho người lao động và nhanh chóng hoàn tất thủ tục hưởng chế độ thai sản. Như vậy, khi được cấp lại đầy đủ hồ sơ và giấy tờ, người lao động vẫn được hưởng chế độ thai sản bình thường.

Nếu thất lạc do lỗi của người sử dụng lao động?

Trường hợp doanh nghiệp cố tình không nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản là doanh nghiệp đã vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội. Theo đó, người lao động có thể thỏa thuận yêu cầu doanh nghiệp nộp hồ sơ để họ được hưởng bảo hiểm xã hội. Nếu doanh nghiệp không thực hiện, người lao động có quyền khiếu nại đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi công ty có trụ sở theo Khoản 1 Điều 118 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.Theo đó: “Người lao động, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và những người khác có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.”
Trường hợp bạn bổ sung, đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.
Vậy, trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, người sử dụng lao động  sẽ có trách nhiệm nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội; cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết và tổ chức chi trả bảo hiểm cho bạn trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Do đó, thời gian tối đa giải quyết cho người lao động hưởng chế độ thai sản trong trường hợp này sẽ là 20 ngày.